Finner du ikke det du leter etter? Prøv Avansert søk

Plattformer

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP OG BRUK

Du kan lese våre retningslinjer for personvern her.


Dette nettstedet www.gamestop.no (“nettstedet”) eies og drives av GameStop Limited (“GameStop, “vi”, “vår” og “oss”), et selskap etablert under irsk lov, med adresse Estuary House, Swords Business Park, Swords, Co. Dublin, Ireland.

LES DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP OG BRUK (“VILKÅR”) NØYE. VILKÅRENE STYRER BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET OG KJØP AV PRODUKTENE FRA DETTE NETTSTEDET. VILKÅRENE FRATAR GAMESTOP OG ANDRE PERSONER ANSVAR ELLER BEGRENSER DERES ANSVAR, OG INNEHOLDER VIKTIGE PROVISJONER.

1. BRUK AV NETTSTEDET, GODKJENNING OG AKSEPTERING AV DISSE VILKÅRENE

Disse vilkårene styrer tilgangen til og bruk av nettstedet. Hver gang du får tilgang til og bruker nettstedet godkjenner du denne avtalen om at du har lest, forstått og er enig i å være bundet av og underlagt Vilkår og betingelser som du leser om på det tidspunktet. Du representerer og garanterer for at du har juridisk myndighet til å si deg enig i og aksepterer disse vilkårene på vegne av deg selv og andre personer eller enheter som du hevder å representere. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene, kan du ikke få tilgang til nettstedet. Nettstedet er laget for å være enkelt og informativt å bruke og er ikke tiltenkt å gi deg råd eller anbefalinger.

2. ENDRINGER PÅ DISSE VILKÅR; OPPHØR; TILGJENGELIGHET

Vi kan endre disse vilkårene fra tid til annen ved å legge inn reviderte Vilkår på nettstedet. Bruken din av nettstedet etter at disse reviderte vilkårene har blitt lagt inn viser din godkjenning og aksept av å være underlagt de reviderte vilkårene. Gamestop kan nårsomhelst bestemme seg for å stoppe vilkårene eller tilgangen din til å bruke nettstedet med umiddelbar virkning, midlertidig eller permanent.

Selv om GameStop bestreber seg på å sikre at nettstedet er tilgjengelig til enhver tid, vil det være tilfeller der avbrudd på nettstedet vil inntreffe, f.eks. for å tillate vedlikehold, oppgraderinger og nødreparasjoner, eller på grunn av svikt på telekommunikasjonskoblinger og utstyr som er utenfor vår kontroll. Du sier deg enig i at GameStop ikke skal være ansvarlig for tap som du pådrar deg som følge av endringene, midlertidig fravær eller opphør av avtalen din på nettstedet.

3. EIERSKAP; BRUKEN DIN AV NETTSTEDET

Nettstedet (inkludert alt innhold, grafikk og andre immaterielle rettigheter og elementer inlemmet på nettstedet) eies av Gamestop og/eller andre, og er beskyttet av rettigheter, varemerker og andre immaterielle juridiske rettigheter, under nasjonale lover og internasjonale avtaler. Bruken av nettstedet gir deg intet eierskap eller andre rettigheter på nettsiden eller i innholdet. GameStop og/eller lisensinnehaverne (som kan være tilfelle) beholder alle rettigheter, tittel, interesser og intellektuelle eierskap over nettstedet og innholdet på dette.

Nettstedet kan ikke brukes til ulovlige eller kommersielle formål; det er kun for personlig, lovlig, ikkekommersiell bruk. Du kan bruke nettstedet kun som det er eksplisitt tillatt under disse vilkårene og underlagt alle gjeldene lover. Nettstedet og innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller distribueres på noen måte uten eksplisitt forutgående skriftlig tillatelse fra GameStop. Du kan ikke overføre, selge, videreselge eller utnytte noen del av nettstedet eller tilgang til nettstedet. Du kan ikke bruke noe av programvaren som benyttes i operasjonen eller provisjonen på nettstedet unntatt når du bruker nettstedet i samsvar med disse vilkårene.

Du kan bruke nettstedet kun hvis du er en innbygger av Norge, har nådd voksen alder ifølge norsk lov og du kan opprette bindende juridiske avtaler under gjeldene lov. GameStop kan be om bevis på identifikasjon og alder (for eksempel bevis på din evne til å kjøpe visse spill). Hvis du er mindreårig, må en voksen verge utføre kjøpet for deg. Visse tilbud kan være tilgjengelig kun for begrensede geografiske områder: Vi sender produktene kun til adresser i Norge.

4. REGISTRERTE BRUKERE; BESKYTTELSE AV INNLOGGINGSINFORMASJON

Visse områder og egenskaper på nettstedet er tilgjengelig kun for registrerte brukere. Hvis du registrerer deg som bruker, vil GameStop gi deg et innloggingsnavn og passord. Selv om GameStop ikke har en forpliktelse til å verifisere den faktiske identiteten til en person som registrerer seg på nettstedet, kan GameStop vurdere å be om identitetsbevis av en person som søker tilgang på nettstedet og kan nekte tilgang til og bruk av nettstedet eller nekte å godkjenne eller følge opp kommunikasjon fra en bruker.

Hvis du har blitt utstedt et innloggingsnavn og passord, skal du ikke vise verken innloggingsnavnet eller passordet til en annen person eller la noen annen person bruke innloggingsinformasjonen din. Du er fullt ut ansvarlig og juridisk ansvarlig for sikkerheten til innloggingsinformasjonen og all bruk og misbruk av slik informasjon. Hvis du tror at innloggingsinformasjonen har gått tapt eller er stjålet eller blitt kjent eller brukt av annen person, skal du umiddelbart gi beskjed til GameStop via telefon +46 10 138 82 53 eller på e-post til Norhelp@gamestop.com.

5. BRUK OG EIERSKAP AV BRUKERGITT INNHOLD

Hvis du gir GameStop noen ikkeautoriserte ideer eller forslag, eller legger inn innhold på nettstedet, forsikrer og garanterer du at du er eier av eller skaper av slikt innhold (eller har mottatt tillatelse fra eieren eller skaperen å gjøre slike innlegg underlagt vilkårene) og (ii) gir GameStop, dennes etterfølgere, utpekte personer og lisensinnehavere, en verdensomspennende, vedvarende, rettighetsfri, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensbar, rettighet og lisens til å bruke og benytte slike innlegg eller innhold til alle formål, kommersielle eller annet, og bruk på enhver form, media eller teknologi som er kjent idag eller som vil bli utviklet senere, uten å motta anerkjennelse eller kompensasjon til deg eller annen person, uten juridisk ansvar overhodet, og fri for taushetsplikt eller andre plikter for GameStops del eller for dennes etterfølgere, utpekte personer og lisensinnehavere, og du er enig i, forsikrer og garanterer at alle moralske rettigheter i slike innlegg og/eller innhold tilsidesettes til fordel for Gamestop og dennes etterfølgere, utpekte personer og lisensinnehavere.

6. NØYAKTIGHETEN AV INFORMASJONEN DU GIR TIL GAMESTOP

Du forsikrer og garanterer at all informasjon du gir til GameStop gjennom dette nettstedet, inkludert registreringsinformasjon, betalingsinformasjon, og transaksjonsrelatert informasjon er sann, nøyaktig og fullstendig. Du vil være ansvarlig alene og juridisk ansvarlig for alle tap, skader, tilleggskostnader som du, GameStop eller annen person kan påføres som et resultat av at du har gitt falsk, uriktig eller ufullstendig informasjon, eller hvis du ikke oppdaterer registreringsinformasjonen og betalingsinformasjonen innen 30 dager fra en belastning.

7. FEIL OG PRODUKTTILGJENGELIGHET; TILBUD OM KJØP

Feil, feiltrykk og utelatelser (inkludert uriktige priser, beskrivelser eller spesifikasjoner for våre produkter) kan noen ganger inntreffe. GameStop garanterer ikke at produktene og tjenestene som er annonsert på nettstedet vårt vil være tilgjengelig ved bestilling eller etterpå. GameStop garanterer ikke og innestår ikke for at innholdet på nettstedet, inkludert produktbeskrivelse eller fotografier er nøyaktige eller fullstendige.

I tillegg til bestemmelsene i Kjøpsvilkår og Betingelser som oppført nedenfor, kan GameStop når som helst og uten forutgående varsel eller ansvar ovenfor en nettstedbruker (a) korrigere en feil, unøyaktighet eller unnlatelse; (b) endre produktene og tjenestene tilgjengelig på nettstedet, eller prisene, avgiftene og spesifikasjonene på slike produkter og tjenester, eller et kampanjetilbud og annet nettstedsinnhold; og (c) begrense antallet som er tilgjengelig for salg.

Med mindre annet er anmerket, skal alle kampanjetilbud, gruppetilbud, og avtaler begrenses til ett/én per kunde. GameStop forbeholder seg retten til å kansellere og deretter refundere en bestilling eller bestillinger som ikke følger denne kjøpsbetingelsen. Annonseringene på nettstedet er invitasjoner til deg om å komme med tilbud for å kjøpe produkter og tjenester på nettstedet og er ikke tilbud om å selge. Alle prisene og andre priser vises på nettstedet og oppgis i Kroner.

8. VAREMERKER/LOGOER

GAMESTOP™, GAMESTOP.NO logo og andre navn og logo som brukes på nettstedet vårt ("Merker") er registrerte og uregistrerte varemerker, service marks, foretaksnavn og logoer som eies eller lisenseres av GameStop eller deres respektive eiere eller lisensinnehavere. All bruk av Merker (andre enn de som er tillatt under disse vilkårene) er forbudt. Ingenting på dette nettstedet eller i vilkårene skal garantere eller er tiltenkt å garantere en lisens eller rettighet til å bruke noen av merkene.

9. INGEN KOBLING, INNRAMMING, SPEILING, SKRAPING, DATA-MINING ELLER IKKEAUTORISERTE INNLEGG

Lenking til nettstedet uten forutgående skriftlig tillatelse fra Gamestop er forbudt. Hvis du ønsker å kobles til nettstedet vårt, kan du sende en email til Norhelp@gamestop.com og be om slik tillatelse. GameStop kan i sin vurdering nekte eller omgjøre en tillatelse den kan komme til å gi til nettstedet når som helst og uten anmerkning eller garanti. Framing, speiling, skraping eller data mining fra nettstedet eller noen av dennes innhold i noen form og på noen måte er forbudt. Du kan ikke benytte felles søking eller vise teknologier i sammenheng med bruken av nettsiden eller sette inn kommentarer eller annen informasjon av noe slag til eller på nettstedet som kan bli synlig for andre brukere, unntatt i sammenheng med bruken av GameStop forum eller annen nettsideplassering tiltenkt slike kommentarer og der Gamestop er vert.

10. KONKURRANSER

GameStop kan gjøre konkurranser tilgjengelig for brukere av nettstedet og andre. Alle konkurranser er regulert av disse vilkårene og gjeldende konkurranseregler. Ved å delta i en konkurranse gjennom nettstedet, sier du deg enig i disse vilkårene og gjeldende konkurranseregler.

11. KJØPSVILKÅR OG BETINGELSER

GODKJENNING AV BESTILLING--

Annonseringer på nettstedet vårt er en invitasjon til deg til å gi tilbud om å kjøpe produkter og tjenester på nettstedet og er ikke tilbud om å selge. Du har levert bestillingen riktig utfylt og det betyr at du tilbyr deg å kjøpe produktene eller tjenestene som henvises til i bestillingen. Du vil bli gitt en mulighet til å bekrefte og korrigere informasjonen du har ført opp før du plasserte bestillingen. Bestillingen vil vurderes godkjent kun hvis og når vi sender en bekreftelse av vilkårene for bestillingen din til e-postadressen din og vil være underlagt disse vilkår og tilleggsvilkår og betingelser inkludert i bestillingen din, som sammen vil danne en juridisk bindende kontrakt med GameStop. Hvis vi ikke kan sende hele bestillingen på én gang, vil vi kun behandle betaling for de delene av bestillingen vi sender til deg.

Vi kan begrense antall tilgjengelig for salg eller solgt, og vi forbeholder oss retten til å avvise eller korrigere en bestilling av hvilken som helst årsak. Enkelte tilbud kan komme til å ikke være tilgjengelig i enkelte geografiske områder. Hvis prisen på et produkt du bestiller ble vist feil på nettstedet, vil vi gi deg anledningen til å legge inn en bestilling til rett pris under forutsetning av at slikt produkt er tilgjengelig.

Dersom ikke annet er bemerket, er alle prisene og andre beløp i Norske Kroner. Varehuseteamet vårt vil av og til og for å sikre kvaliteten åpne originalinnpakningen til Console maskinvare, programvare og tilbehør. Legg merke til at dette ikke påvirker garantien din for disse produktene.

AVBESTILLING AV BESTILLINGER --

Hvis du ønsker å kansellere en bestilling, kan du be om en avbestilling ved å ringe +46 10 138 82 53 eller e-post til Norhelp@gamestop.com. (eller ved å kontakte din lokale GameStop butikk)

Retten til å kansellere gjelder ikke for digitalt innhold (inkludert programvare og spill) når digitalt innhold blir tilgjengelig for nedlasting eller en digital kode er utstedt som gjør slikt digitalt innhold tilgjengelig for nedlasting.

SAMLING --

Hvis GameStop har produkt-et (ene) på lager vil vi sende en e-post til deg med en melding som bekrefter at produktene er klar for henting i den butikken du velger. Bestillinger som ikke er på lager, vil automatisk kanselleres.

Totalprisen på bestillingen vil belastes kredittkortet ditt eller PayPal-kontoen din når butikken vår bekrefter at produktet er på lager.

REFUNDERINGER OG TILBAKELEVERINGER --

Når du mottar bestillingen skal du undersøke den nøye før du åpner fabrikkforseglet innpakning for å se om det er det du bestilte. Hvis du ikke er fornøyd med bestillingen, kan du bytte eller returnere produktet til en GameStop-butikk i Norge. Vi aksepterer også tilbakeleveringer på bestillinger som ble sendt direkte til deg. Det returnerte produktet skal tilbakeleveres i samme tilstand som da du kjøpte der, med alle manualer, tilbehør og følgeseddel.

Skulle du ombestemme deg/angre, har du i tråd med Angrerettsloven av 20. juni 2014 rett til å gå fra avtalen innen 14 dager etter at du mottok bestillingen. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss [INCLUDE CONTACT DETAILS FOR CANCELLATION OF ORDERS] på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post). For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til oss eller til … [navn og eventuelt geografisk adresse på den person du har gitt fullmakt til å motta varene], uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon. Dersom avtalen gjelder tjenester og du har anmodet om at utførelsen av tjenestene skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

Retten til retur gjelder ikke digitalt innhold (inkludert digital programvare og spill) når det digitale innholdet blir tilgjengelig for nedlasting eller en digital kode har blitt utstedt som gjør slikt digitalt innhold tilgjengelig for nedlasting. Ved å gjøre et kjøp med digitalt innhold på nettsiden, sier du deg enig i at det digitale innholdet er tilgjengelig for deg for nedlasting umiddelbart, og du erkjenner at angreretten er tapt.

Vi er glad over også å kunne bytte eller gi deg refusjon i butikken på de fleste produkter du kjøper på nettet. Vi vil bytte spillkonsoller opp til 14 dager etter at du mottok bestillingen.

På grunn av juridiske rettigheter, computer og spillkonsoll-programvare, kan musikk-CD-er, DVD-er og videoer i åpnede emballasjer kun byttes mot samme produkt. Forsendelser og håndteringsgebyr er ikke-refunderbare; men vil imidlertid refundere den opprinnelige transportutgiften hvis du returnerer et defekt produkt, hvis det er påkrevet av loven, eller fordi det er en feil fra vår side.

Alle produktene (enten defekte eller ikke-defekte) må leveres tilbake i deres opprinnelige kjøpstilstand, med det opprinnelige innpakningsmaterialet, tomme garantikort, manualer og andre produkter eller tilbehør som leveres av produsenten. VIKTIG: Hvis en returnert bestilling har manglende deler, kan verdireduksjonen som følge av de manglende materialene trekkes fra det totale kredittbeløpet.

For kjøp utført ved bruk av kredittkort, vil kun det samme kortet som brukes til kjøpet krediteres med refundering. Kreditten vil utføres innen 7 forretningsdager fra da vi mottok og bekreftet returnerte varer.

Denne avtalen begrenser uansett ikke din rett til omlevering og retting av mangelfulle produkter i tråd med Forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002.

BETALINGSMETODER

Du kan betale for alle kjøp du gjør på nettet ved bruk av MasterCard, VISA eller American Express, PayPal.

ANNONSERING AV RABATT-PRAKSIS --

Alle gjeldende skatter beregnes og betales med prisen før du legger inn rabatten. Utgifter ved postforsendelse skal betales ved posttilbud med rabatter. GameStop er ikke ansvarlig for produsentens posttilbud med rabatter.

FEIL OG FEILTRYKK --

Hvis vi oppdager at en produktpris, beskrivelse eller spesifikasjon er feilinformert eller uriktig, vil vi bestrebe oss etter å korrigere feilen på nettstedet vårt. Du må alltid kontrollere produsentens eller tjenestens tilbyderbeskrivelse og spesifikasjonene for alle produkter eller tjenester som du ønsker å kjøpe.

Hvis vi gjør en feil med hensyn til bestillingen, kan vi korrigere eller kansellere en bestilling når som helst, og/eller endre en bestilling for å vise korrigeringen (du vil ha rett til å godkjenne eller bekrefte all økning i pris eller transportutgifter). I tilfellet av at du blir tilsendt et feil produkt, vil vi akseptere returen av produktet og gir deg en refundering.

12. ANSVAR, ANSVARSBEGRENSNING/BEGRENSNINGER PÅ ANSVAR OG KOMPENSASJON

Denne klausulen begrenser vårt juridiske ansvar ovenfor deg for din tilgang på bruk av nettstedet og for dine kjøp over nettet. Du bør lese denne klausulen nøye. Du anerkjenner at du har inngått avtale om disse vilkårene og stoler på ansvarsrettighetene som finnes under vilkårene og at de er en viktig del av denne kontrakten. Ingenting i disse vilkårene er tenkt å begrense rettigheter du kan ha som en forbruker under vanlig lov eller standard rettigheter, som muligens ikke kan ekskluderes.

ANSVARSFOLRHOLD --

I MAKSIMALT UTSTREKNING ETTER GJELDENDE LOV, ER TILGANGEN TIL OG BRUKEN AV NETTSTEDENE PÅ EGEN RISIKO. NETTSIDEN ER TILGJENGELIG PÅ EN “AS IS”-BASIS, UTEN REPRESENTASJONER, GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT, OG INKLUDERER UTEN BEGRENSNING IMPLISERTE REPRESENTASJONER, GARANTIER ELLER BETINGELSER OM KVALITET, NØYAKTIGHET, TILGANG, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHET, YTELSE ELLER VARIGHET, ALLE SOM ER ANSVARSFRASKREVET FRA GAMESTOP I MAKSIMAL UTSTREKNING ETTER LOVEN.

KOMSENSASJONSANSVARSBEGRENSNINGER --

I MAKSIMAL UTSTREKNING ETTER GJELDENDE LOV, VIL VERKEN GAMESTOP ELLER NOEN AV DENNES LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, SAMARBEIDSPARTNERE ELLER ANDRE REPRESENTANTER VÆRE ANSVARLIG OVENFOR DEG ELLER ANDRE PERSONER FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, FØLGESKADER, SPESIELLE, STRAFFERETTSLIGE ELLER ERSTATNINGSMESSIGE TAP ELLER SKADE FRA ELLER TILKNYTTET NETTSTEDET ELLER DISSE VILKÅRENE INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV DATA, FORRETNING, MARKEDER, OPPSPARTE MIDLER, INNTEKT, GEVINST, BRUK, PRODUKSJON, OMDØMME ELLER GODVILJE, FORVENTET ELLER PÅ ANNET VIS, ELLER ØKONOMISK TAP UNDER EN HVILKEN SOM HELST TEORI OM ANSVAR (ENTEN I KONTRAKTSFORM, TORT, SIVILT ANSVAR, RENT ANSVAR ELLER ANNEN FEIL ELLER FEIL OPPFØRSEL (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GROV UNNLATELSE OG FUNDAMENTALE BRUDD) AV GAMESTOP ELLER ANNEN PERSON SOM GAMESTOP ER ANSVARLIG FOR, OG SELV OM GAMESTOP HAR BLITT GITT RÅD OM AT MULIGHETEN FOR SLIKT TAP ELLER SKADE SKULLE KUNNE INNTREFFE.

GAMESTOP EKSKLUDERER IKKE ANSVAR FOR DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAKET AV VÅR UNNLATELSE (ELLER DEN TIL VÅRE ANSATTE ELLER AUTORISERTE REPRESENTANTER) ELLER KORRUPSJON.

13. PERSONLIG INFORMASJON; PERSONVERNPRAKSIS

GameStop samler inn, behandler og viser personopplysninger i samsvar med sin personvernerklæring («privacy policy») Personvernerklæringen finnes her: [INCLUDE LINK TO PRIVACY POLICY] . Ved å akseptere disse vilkårene, og hver gang du bruker nettstedet, sier du deg enig i GameStops datainnsamling, bruk og visning av personopplysninger som du har farmskaffet i samsvar med GameStops personvernerklæring som den er på det tidspunktet.

14. KOBLINGER TIL ANDRE NETTSTEDER/RESSURSER

Vår nettside kan inkludere koblinger til andre internettsteder eller ressurser, og til forretninger som styres av andre personer. Disse andre nettstedene styres ikke av GameStop. Derfor er ikke GameStop ansvarlig for, og vil ikke ha noe ansvar for, disse andre nettstedene, deres forretninger, varer, tjenester, eller innhold. Hvis du kobler til eller bruker noen av disse andre nettstedene, er din kontakt med eierne eller bestyrerne av disse nettstedene på egen risiko, og du sier deg enig i at du ikke vil rette krav mot GameStop fra bruken av noen av de andre nettstedene.

15. STYRING AV LOV OG TVISTBESTEMMELSER

Disse vilkårene, din tilgang til og bruk av nettstedet, og alle relaterte forhold blir utelukkende styrt av lovene i Norge. Alle tvister mellom deg og GameStop eller annen person som oppstår fra, og er tilknyttet eller relatert til nettstedet, disse vilkårene, eller noen andre forhold (“tvister”) vil avgjøres i retten i Norge og du vil hermed ugjenkallelig underlegge deg den eksklusive vurderingen av disse rettslige instanser når det gjelder alle tvister, så langt ikke annet følger av ufravikelig lov.

16. ANDRE FORHOLD

Hvis noen forhold i disse vilkår dømmes ugyldige eller ikke mulig å iverksette av en eller annen grunn, vil dette forholdet idømmes å bli avskåret fra disse vilkår og de gjenværende forhold vil fortsette med full kraft og virkning.

Disse vilkårene er til fordel for personer og er bindende for alle i GameStop og dennes etterfølgere, personer med delegert ansvar og relaterte personer, og du og dine arvinger, utøvere, administratorer, etterkommere, personer med delegert ansvar og personlige representanter. Du kan ikke gi andre rettigheter eller plikter som du har under disse vilkårene. GameStop kan delegere rettighetene og forpliktelsene under disse vilkårene uten ditt samtykke.

Intet samtykke eller ansvarsfraskrivelse fra noen part til og om et brudd eller feil av annen part i utførelsen av forpliktelsene under disse vilkårene vil bli: (A) dømt eller sett på som samtykke til eller ansvarsfraskrivelse fra et vedvarende brudd på eller feil på annet brudd på eller feil av disse eller andre forpliktelser til denne parten; eller (b) effektiv med mindre skriftlig og signert av alle parter.

Alle rettigheter som ikke er utrykkelig garantert av disse vilkårene er reservert GameStop.

17. GAMESTOP KONTAKTINFORMASJON

Før du kontakter oss, anbefaler vi at du besøker vår side FAQ der vi har svar på de mest vanlige spørsmål for å gi deg mer tid. Hvis du fortsatt føler at du trenger å kontakte oss, ring oss gjerne på +46 10 138 82 53 eller send oss en e-post på Norhelp@gamestop.com

Du kan forhåndsbestille dette produktet på nett og hente det i butikk på lanseringsdato.


Hvordan virker det?

  • 1: Klikk på den røde Click + Collect knappen ved siden av produktet du ønsker å forhåndsbestille.
  • 2: Deretter velger du hvilken butikk du ønsker å hente produktet i, og betaler et depositum. Depositumet trekkes fra den totale summen ved henting. (50 kroner for spill og tilbehør, 100 kroner for Collector Editions, og 500 kroner for spillkonsoller).
  • 3: På lanseringsdato kan du hente ditt produkt! Spillet må hentes innen 48 timer etter utgivelse.


MERK: Du kan ikke kjøpe pakketilbud via Click + Collect

Vennligst merk: Dette er et digitalt produkt. Produktet leveres i form av en innløsbar kode som vil være synlig på "Mine bestillinger" siden.


Alle bestillinger av digitale produkter er manuelt kontrollert av vårt team før de blir godkjent.


Hvis bestillingen er plassert utenfor vanlig kontortid, dvs. 09:00 til 17:00 mandag til fredag kan dette forsinke behandlingstiden av bestillingen din.


Vennligst merk: Digitale produkter kan ikke refunderes og kan ikke byttes når bestillingen er behandlet. Digitale koder kjøpt fra www.gamestop.no kan kun brukes på en norsk konto.

Vennligst merk: Dette er et digitalt produkt. Produktet leveres i form av en innløsbar kode som vil være synlig på "Mine bestillinger" siden.


Alle bestillinger av digitale produkter er manuelt kontrollert av vårt team før de blir godkjent.


Hvis bestillingen er plassert utenfor vanlig kontortid, dvs. 09:00 til 17:00 mandag til fredag kan dette forsinke behandlingstiden av bestillingen din.


Vennligst merk: Digitale produkter kan ikke refunderes og kan ikke byttes når bestillingen er behandlet. Digitale koder kjøpt fra www.gamestop.no kan kun brukes på en norsk konto.